Política de Privacitat

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

PETROSET S.L. 

CIF: B59731885

DOMICILI SOCIAL: Avinguda Pirelli, 29 – 08240 Manresa 

Email: carles.camps@petroset.com  

Telèfon: 93 013 15 14 

Com tractem les seves dades personals?

A PETROSET S.L. tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de gestionar la relació contractual que ens uneix, gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licita, facilitar als interessats ofertes dels nostres serveis i/o productes del seu interès i/o gestionar la seva candidatura.

Les seves dades, seràn conservades el temps mínim necessari per a la correcta prestació del servei ofert, així com per a atendre les responsabilitats que es poguéssin derivar del mateix i de qualsevol altra exigència legal.

La base legal per al tractament de les seves dades personals pot ser l’execució d’una relació contractual potencial i/o subscrita, l’interès legítim, l’habilitació legal i/o el consentiment del propi interessat. Les dades que li sol·licitem són adequades, pertinents i estrictament necessàries i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les, però la seva no comunicació podrà afectar a la finalitat del servei o a la impossibilitat de donar-lo.  

PETROSET S.L. no comunicarà les seves dades a cap tercer, excepte i quan s’informi expressament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les dades?

Els drets de protecció de dades dels que són titulars els interessats són: 

  1. Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat  
  2. Dret a la rectificació o supressió  
  3. Dret d’oposició  
  4. Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament   
  5. Dret a la portabilitat de les dades  

Els titulars de les dades personals obtingudes, podran exercir els seus drets de protecció  de dades personals dirigint una comunicació per escrit al domicili social de PETROSET S.L. o al correu electrònic habilitat a tal efecteo, carles.camps@petroset.com, incloent-hi en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o un altre document d’identificació equivalent.

Models, formularis i més informació disponible sobre els seus drets a la pàgina web de l’autoritat de control nacional, Agencia Española de Protección de Datos, en adelante, AEPD, www.agpd.es 

¿Puc retirar el consentiment? 

Vostè té la possibilitat i el dret de retirar el consentiment per a qualsevol finalitat específica atorgada en el seu moment, sense que això afecti a la licitut del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

¿On puc reclamar en cas que consideri que no es tracten les meves dades correctament? 

Si algun interessat considera que les seves dades personals no són tractades correctament per PETROSET S.L. pot dirigir les seves reclamacions al correu carles.camps@petroset.com o a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, essent la AEPD la inficada al territori nacional, www.agpd.es  

Seguretat i actualització de les seves dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, li informem que PETROSET S.L. ha adoptt totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot plegat per a evitar la seva alteració, pèrdua i/o tractaments o accessos no autoritzats, tal i com exigeix la normativa, si bé la seguretat absoluta no existeix.

És important que, per a què poguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que es produeixi una modificació dels mateixos.

Confidencialitat

PETROSET S.L. l’informa que les seves dades personals seran tractades amb la màxima consideració i confidencialitat per tot el personal que intervingui en qualsevol de les fases del tractament. No cedirem ni comunicarem a cap tercer les seves dades, excepte en els casos legalment previstos, o excepte quan l’interessat ens hagi autoritzat expressament.